โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) 
ขอเชิญชมภาพยนตร์นานาชาติ (สร้างจากเค้าโครงประวัติศาสตร์บุคคลจริง)

ฉายด้วย Projector ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร

................................................................................
   โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) 
ขอเชิญชมภาพยนตร์

ฉายด้วย Projector ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร

Venue : on Projector at Glass Room Pridi Banomyong Institute,Screeming through projector

................................................................................
   โครงการภาพยนตร์นานาชาติสถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) 
ขอเชิญชมภาพยนตร์

ฉายด้วย Projector ณ ห้องกระจก สถาบันปรีดี พนมยงค์ ๖๕ /๑ สุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร

Venue : on Projector at Glass Room Pridi Banomyong Institute,Screeming through projector

................................................................................

   กองทุนคณะละครยายหุ่นครูองุ่น มาลิก  
ความรัก ความผูกพันของครูองุ่น มาลิก ที่มีให้กับเด็กและเยาวชนปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยงานสร้างสรรค์หุ่นเชิดมือ ครูได้ทุ่มเทชีวิตในช่วงทศวรรษสุดท้ายก่อนละสังขาร ให้กับการผลิตหุ่นมือเพื่อมอบให้เด็กและเยาวชน... ..................................................................................

 

   งานรำลึก ๒๒ ปี แห่งการถึงแก่กรรมของครูองุ่น มาลิก  
มหกรรมการแสดงแสนหรรษา ครั้งที่ ๑๔
   ภาพแสดงมหกรรมฯ ครั้งที่ ๑๓ ๑๙ มิย. ๕๔ 
ภาพงานมหกรรมการแสดงเเสนหรรษาครั้งที่ ๑๓
   สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญชม ภาพยนตร์จีนชีวิตและจีนกำลังภายในอมตะ 
   แบบฟอร์ม สมัครวิจารณ์ภาพยนตร์ 
 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
 หุ่นเชิดมือ ครูองุ่นมาลิก 
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิไชยวนา "บ้านครูองุ่น มาลิก" เลขที่ ๖๗ ปากซอยทองหล่อ ๓
ถนนสุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเ หนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐